Beköszöntő

Kedves Kollégák!

A Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképző Tanfolyam 2020-ban rendezi XXIII. konferenciáját. Figyelemre méltóan hosszú ideje hívják a tudományos és a konferencia szervezői orvos munkatársainkat, védőnőket és szakápolókat, az érdeklődő orvostanhallgatókat a továbbképzőre. Bár az elmúlt években számos és egyre növekvő számú szakmai rendezvény a bőség zavarát kínálja a kollégáknak, bízunk abban, hogy az általános gyermekgyógyászat széles területét átfogó igénnyel összeállított szakmai program sokuk érdeklődését felkelti. Kétségtelen, hogy a specializálódás maga után vonja a szűkebb szakterületek egyre növekvő tanácskozásait is, de átfogó és a gyakorlat számára jelentős ismereteket nyújtó szakmai tanácskozásra az általános gyermekorvosnak nagy szüksége van. 

A gyermekgyógyászat ugyanis a medicina nagy szakmái között speciális helyet foglal el. A gyermekgyógyászatra általában nem jellemző egyes tárgyaknak szervek mentén történő leválása, önállósodása. Az egyes diszciplinák kötelező jelenléte és egymásrautaltsága kényszerítő erővel hat a gyermekellátásban. Ahol tehát a gyermekgyógyászatot jól művelik, ott az egyes szakterületek egymást megtermékenyítő hatása alapján jelentős eredmények születnek. 

Különösen fontos az alapellátásban dolgozók számára, hogy minden specializálódó területből a gyakorlat számára legfontosabb új ismereteket megszerezze. Ezért választottunk olyan régi-új témákat amelyik mindenki számára fontosak, de a meglévő ismereteket bővíthetjük újakkal is („Optimális csecsemőtáplálás új szempontjai” „A gyermekinfektológia újabb eredményei”, „Gyakorlati gyermekbőrgyógyászat”). Ezen túlmenően egyes napjainkban felismert kérdésekről is szó esik, mint a „Velünk élő baktériumok és vírusok jelentősége”, vagy a tumordiagnosztika és a túlélést befolyásoló kérdések bemutatása. És persze az egyre égetőbb gyermekpszichiátriai betegségekről is avatott szakemberek fognak szólni. És természetesen a nagy érdeklődést kiváltó esetbemutatások sem fognak hiányozni 2020-ban sem.

A programból látható az is, hogy a kiemelkedő hazai szakemberek szerepelnek az előadók között.

2020-ben is gazdag, a Semmelweis Egyetem által akkreditált program várja a csecsemő-gyermekgyógyászokat, a háziorvosokat, az iskola-egészségtannal és ifjúságvédelemmel foglalkozó szakembereket és külön szeretettel meghívjuk az orvosi munkában nélkülözhetetlen védőnőket és szakápolókat és a gyermekorvoslás iránt érdeklődő orvostanhallgatókat is.

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a konferenciát Budapest egy kellemes, és közlekedés szempontjából is kedvező szállodájában szervezzük. Találkozzunk 2020. februárban a Hélia Hotelben a konferencia helyszínén!


Prof. Dr. Tulassay Tivadar
akadémikus, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem,
ÁOK I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Prof. Dr. Szabó András
egyetemi tanár, az MTA doktora
Semmelweis Egyetem,
ÁOK II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika