Általános Információk

AKKREDITÁCIÓ ORVOSOK RÉSZÉRE

A tanfolyam a Pécsi Tudományegyetem által PTE ÁOK/2020.II/00022 kódszámon – tesztvizsga esetén - 50 kreditpontra akkreditált. Az alábbi szakképesítés(ek) birtokában a megszerzett pontszám „SZAKMA SZERINTI” tanfolyamon megszerzettnek minősül. Ha a résztvevő nem rendelkezik a felsorolt szakvizsgák bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami pontként lehet elszámolni a megszerzett pontjait.

Szakképesítés: 1. belgyógyászat, 2. diabetológus, 3. endokrinológia és anyagcserebetegségek, 4. érsebészet, 5. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), 6. foglalkozásegészségügy, 7. háziorvostan, 8. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan, 9. kardiológia, 10. klinik.labor.vizsg. (higién.), 11. molekuláris biológiai diagnosztikus, 12. orvosi laboratóriumi diagnosztika, 13. orvosi rehabilitáció (kardiológia), 14. oxyológia és sürgősségi orvostan, 15. radiológia, 16. sportorvostan


AKKREDITÁCIÓ SZAKDOLGOZÓK RÉSZÉRE

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1) „SZABADON VÁLASZTHATÓ” elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel. Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető pontértékek: 41-50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

Prof. Dr. Kiss Róbert Gábor PhD
c. egyetemi tanár, osztályvezető főorvos
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ - Honvédkórház
1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 44.
E-mail: titkarsag@mkardio.org


TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Szponzorációs információk

Miklósi Ferenc
Mobil: +36 30 922 2569
E-mail: fmiklosi@convention.hu

Regisztrációs információk

Martikán Ildikó
Mobil: +36 30 639 3705
E-mail: imartikan@convention.hu

Convention Budapest Kft. 
1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em.
Fax: (+36 1) 299-0187
www.convention.hu