Tervezett Program

Debreceni Aneszteziológiai Napok

2021. október 14-16.

2021. október 14., csütörtök

18:00Megnyitó
18.00-19.30Nyitóbeszédek, Pro Anaesthesia Debreceniensi Díjak átadása

2021. október 15., péntek

PERIOPERATÍV ELLÁTÁS
Elnökök: Prof. Dr. Gál János, Dr. Szűcs Gabriella
08.00-08.20Cardialis troponin emelkedés műtét előtt- talán nem olyan jó előjel?
Prof. Dr. Gál János
08.20-08.40Perioperatív pitvarfibrilláció: evidencia alapú kezelési stratégiák
Dr. Koszta György PhD
08.40-09.00A VISION study: szövődmények és 30 napos halálozás összefüggése nem szívsebészeti műtétek esetén
Dr. Gál Judit
09.00-09.20PROBESE trial: mit tudtunk meg az intraoperatív lélegeztetésről?
Dr. Szamos Katalin
09.20-09.40Restriktiv, vagy liberális folyadékterápia a perioperatív szakban?
Dr. Madách Krisztina PhD
09.40-10.00Diszkusszió, szünet
10.00-10.45A bangladeshi sziámi ikrek szétválasztásának aneszteziológiai és intenzív terápiás kihívásai:
Dr. Ezer Erzsébet PhD, Dr. Szenohradszki Katalin, Dr. Csapodi Marcell
10.45-11.00Diszkusszió, szünet
EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁS
Elnökök
: Prof. Dr. Csomós Ákos, Dr. Végh Tamás PhD
11.00-11.20Multimodalis analgézia stratégiák ambuláns sebészeti beavatkozásokhoz
Prof. Dr. Csomós Ákos
11.20-11.40Az egynapos ellátás kihívásai a nőgyógyászati anesztéziában
Dr. Hupuczi Petronella PhD
11.40-12.00A perioperatív ellátás buktatói az egynapos sebészetben
Dr. Janecskó Mária PhD
12.00-12.20Anesztézia egynapos mellkassebészeti beavatkozásokhoz
Dr. Végh Tamás PhD
12.20-12.40A neuromuszkuláris blokk optimalizálása egynapos sebészeti ellátás során
Dr. Asztalos László PhD
12.40-13.00Diszkusszió, szünet
13.00-14.00Ebédszünet (szendvics-szimpózium)
COVID SZEKCIÓ
Elnökök
: Dr .László István, Dr. Szűcs Attila
14.00-14.20Hogyan változott a lélegeztetési stratégiánk az egy év során?
Dr. László István
14.20-14.40ECMO kezeléssel szerzett tapasztalataink a COVID járvány kapcsán
Dr. Madurka Ildikó PhD
14.40-15.00A kimenetelt meghatározó tényezők- mit tanultunk az egy év alatt?
Dr. Szűcs Attila
15.00-15.20Purifikációs eljárások a COVID terápiájában. Mit mutatnak az evidenciák?
Dr .Iványi Zsolt PhD
15.20-15.40Long COVID syndroma: a jövő kihívásai
Dr. Fábián Ákos PhD
15.40-16.30Diszkusszió, szünet, rövid szimpózium
INTENZÍV TERÁPIA I.
Elnökök
: Dr. Szentkereszty Zoltán, Dr. Lorx András
16.30-16.50A légzésmechanika monitorozása asszisztált lélegeztetés során
Dr. Szentkereszty Zoltán
16.50-17.10A respiratory drive és inspiratory effort monitorozásának technikái
Dr. Lorx András PhD
17.10-17.30Az alveolus toborzás hatása az oxigenizációra, a fiziológiás paraméterekre és a mortalitásra ARDS esetén
Dr. László István
17.30-17.50Tüdő-és rekeszprotektív lélegeztetés- aktuális szempontok
Dr. Bede Antal
17.50-18.10Hyperbarkus oxigén terápia indikációi és gyakorlata
Dr. Kanász Gábor
18.10-18.30Trombotikus trombocitopéniás purpura intenzív kezelése
Dr. Oláh Zsolt PhD


2021. október 16., szombat

ANESZTÉZIA
Elnökök: Prof. Dr. Bogár Lajos, Dr. Koszta György
09.00-09.20Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for the Treatment of Peritoneal Carcinomatosis- Anesthesiological challanges
Dr. Mitre Calin PhD
09.20-09.40Komplex gerincműtétek aneszteziológiai ellátása
Dr. Tankó Béla PhD
09.40-10.00Az aneszteziológus szerepe és felelőssége a perioperatív infekció kontrollban
Dr. Bátai István PhD
10.00-10.20A pulmonalis hypertoniában szenvedő betegek előkészítése nem szívsebészeti beavatkozásokhoz
Prof. Dr. Babik Barna
10.20-10.40Anaemiás betegek préoperatív vasterápiájaevidenciák
Dr. Sira Gábor
10.40-11.00Diszkusszió, szünet
INTENZÍV TERÁPIA II.
Elnökök
: Dr. Molnár Anna, Dr. Tankó Béla
11.00-11.20Anemia management súlyos koponyasérülés esetén
Dr. Molnár Anna
11.20-11.40A koponyasérült beteg szedációjának optimalizációja
Dr. Ezer Erzsébet PhD
11.40-12.00Hiperventilláció neurológiai betegekben az élettan és a kimenetel közötti kapcsolat
Dr. med. habil. Molnár Csilla
12.00-12.20Az agyi keringés szabályozása: ágy melletti diagnosztika és klinikai alkalmazásának lehetőségei
Prof. Dr. Fülesdi Béla
12.20-12.30Diszkusszió, szünet
12.30-13.30Szendvics-szimpózium, ebédszünet
INTENZÍV TERÁPIA III.
Elnökök
: Prof. Dr. Babik Barna, Dr. med.habil. Molnár Csilla
13.30-13.50Kritikus állapotú égésbetegek ellátásának
Prof. Dr. Csontos Csaba
13.50-14.10Katekolamin- csökkentő stratégiák septicus sokkban
Prof. Dr. Bogár Lajos
14.10-14.30Kardiogén sokk: irányelvek alkalmazása a klinikai gyakorlatban
Dr. Szűcs Attila
14.30-14.50Tumor lysis syndroma
Dr. Nagy György
14.50-15.10Levosimendan és szeptikus sokk
Dr. Berhés Mariann
15.10-16.00Tesztírás, a konferencia zárása

Gyakorlati orientációjú kurzusok

2021. október 16., szombat

AGYHALÁL-DIAGNOSZTIKA ÉS DONORELLÁTÁS
Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
Elnökök: Dr. med.habil. Molnár Csilla, Dr. Szentkereszty Zoltán
09.00-09.30A hazai donorhelyzet elemzése, országos és regionális aktivitás
Dr. Mihály Sándor
09.30-10.00Az agyhalál-diagnosztika, nehézségek
Prof. Dr. Fülesdi Béla
10.00-10.30Donorom van, mit tegyek? - Szervezési és dokumentációs teendők
Dr. Gál Judit
10.30-11.00Diszkusszió, szünet
11.00- 11.30Donor alkalmasság: szerv-specifikus szempontok
Dr. Szentkereszty Zoltán
11.30-12.00Donor kondicionálás
Dr. med.habil. Molnár Csilla
12.00-12.30Szervkivételi riadók szervezése Magyarországon és az Eurotranszplantban
Dr. Mihály Sándor
12.30-12.50Beszélgetés egy donor hozzátartozóval és egy recipienssel
12.50- 13.00Diszkusszió, szünet
13.00-14.30Kiscsoportos foglalkozás: esetismertetés, TCD diagnosztika megtanítása, kommunikáció a hozzátartozókkal, forgó rendszerben
Dr. Majláth Mónika, Dr. med.habil. Molnár Csilla, Prof.Dr. Fülesdi Béla, Dr. Siró Péter, Dr. Szentkereszty Zoltán
14.30Tesztírás, tanfolyam zárás


BRONCHOSCOPIA AZ ANESZTEZIOLÓGIÁBAN ÉS AZ INTENZÍV TERÁPIÁBAN HANDS-ON KURZUS
Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
Elnökök: Dr. Nagy Géza, Dr. Végh Tamás PhD
09.00-09.20Tüdő-és bronchoscopos anatómia
Dr. Vaskó Attila
09.20-09.40A bronchoszkóp részei, használata, tisztítása. Bronchoszkópos intubálás nem mellkassebészeti beavatkozáshoz
Dr. Pálóczi Balázs
09.40-10.00Bronchoalveoláris lavage. Mintavétel mikrobiológiai tenyészésztéshez. Bronchoszkópia az intenzív terápiában. Surfactant kezelés kivitelezése.
Dr. László István
10.00-10.20A bronchoscopia szerepe a mellkassebészeti légútbiztosításban.
Dr. Végh Tamás PhD
10.20-11.00Diszkusszió, szünet
11.00-13.30

Fantomgyakorlatok

A felső és alsó légutak anatómiája.
Bronchoszkópos anatómia.
A bronchoszkóp részei, használata, tisztítása.
Bronchoszkópos intubálás
Kétlumenű tubusok, tubuscserélő katéter,
Bronchusblokkerek
Bronchoalveoláris lavage.
Mintavétel mikrobiológiai tenyésztéshez.
Bronchoszkópia az intenzív terápiában.
A mellkasfal anatómiája.
Mellkasröntgen és CT képek elemzése.
Interkosztális blokád. Pleurális katéter.
Mellkaspunkció. Mellkascsövezés.
Ptx-Htx ellátása. Mellkasi szívó rendszerek.

Dr. Vaskó Attila, Dr. Nagy Géza, Dr. Szamos Katalin, Dr. Végh Tamás PhD, Dr. László István, Dr. Takács István, Dr. Enyedi AttilaIZOMRELAXÁCIÓ ÉS MONITOROZÁSA
Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
Interaktív előadások
09.00-09.45Neuromuszkuláris junctio, az izomrelaxánsok farmakológiája, antagonisták
Dr. Pográcz Adrienn PhD
09.45-10.00Szünet
10.00-10.45A relaxáns hatás monitorizálásának lehetőségei, hibalehetőségek, klinikai alkalmazás kérdései.
Dr. Nemes Réka
10.45-11.00Diszkusszió, szünet
11.00-11.45Posztoperatív reziduális neuromuszkuláris blokk jelentősége
Dr. Asztalos László PhD
11.45-13.00Diszkusszió, ebédszünet
13.00-14.00Gyakorlati kurzus
Különböző típusú neuromuszkuláris monitorok (acceleromyográfia és elektromyográfia) működésének gyakorlati bemutatása, interaktív esetmegbeszélések
Dr. Pongrácz Adrienn PhD, Dr. Nemes Réka, Dr. Asztalos László PhD
14.00-14.30Tesztírás, tanfolyam zárás


ULTRAHANG AZ ANESZTÉZIÁBAN ÉS AZ ITON
Kölcsey Kongresszusi Központ kiscsoportos terme
Elnökök: Dr. Almási Róbert, Prof. Dr. Fülesdi Béla
09.00-09.20Sürgősségi protokollok
Dr. Faluhelyi Nándor
09.20-09.40Mellkasi ultrahang az intenziv osztalyon
Dr. Almási Róbert
09.40-10.00Echocardiographia az anesztéziában és az ITO-n
Dr. Szűcs Attila
10.00-10.20Érkanülálás
Dr. Reusz Géza
10.20-10.40Blokádok a felső végtagon
Dr. Almási Róbert
10.40-11.00Diszkusszió, szünet
11.00-11.20Blokádok a törzsön
Dr. Gyetvai Róbert
11.20-11.40Blokádok az alsó végtagon
Dr. Szűcs Szilárd
11.40-12.00Transzkraniális Doppler
Prof. Dr. Fülesdi Béla
12.00-12.30Szünet
12.30-14.30Forgó jellegű hands-on kurzus moderátorokkal

SPEC II. program aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos jelölteknek, CME kurzus

2021. október 14., csütörtök

08.00-08.30Acut has intenzív ellátása
Dr. Sárkány Péter PhD
08.30-09.00Heveny gastrointestinalis vérzések intenzív ellátása
Dr. Sárkány Péter PhD
09.00-09.30Az időskor anesztéziája
Dr. Asztalos László PhD
09.30-10.00Hematológiai betegségek intenzív terápiás vonatkozásai
Dr. Oláh Zsolt PhD
10.00-10.30Szünet
10.30-11.00A haemostasis zavarainak intenzív terápiás szempontjai
Dr. Oláh Zsolt PhD
11.00-11.30Acut pancreatitis kezelése az intenzív osztályon
Dr. Szűcs Attila
11.30-12.00Májelégtelenség az intenzív osztályon
Dr. Szűcs Attila
12.00-12.30Posztoperatív kardiális szövődmények és kezelésük
Dr. Szűcs Attila
12.30-13.30Ebédszünet
13.30-14.00Perioperativ koplalás és táplálás elvei, tápláltsági állapot felmérése
Dr. Fábián Ákos PhD
14.00-14.30Klinikai táplálás az intenzív osztályon
Dr. Juhász Marianna
14.30-15.00Kritikus állapotú betegek folyadékterápiája
Dr. Juhász Marianna
15.00-15.30Szünet
15.30-16.00Neuroanesztézia
Dr. med. habil. Molnár Csilla
16.00-16.30Neurointenzív terápia
Dr. med. habil. Molnár Csilla
16.30-17.00Intenzív ellátást igénylő neurológiai kórképek
Prof. Dr. Fülesdi Béla


2021. október 15., péntek

08.00-08.30Szervpótló kezelések az intenzív osztályon
Dr. Szentkereszty Zoltán
08.30-09.00Akut veseelégetelenség
Dr. Szentkereszty Zoltán
09.00-09.30Koponya-és gerincsérültek intenzív ellátása
Dr. Szentkereszty Zoltán
09.30-10.00Diabéteszes krízisállapotok korszerű kezelése
Dr. Berhés Marianna
10.00-10.30Szünet
10.30-11.00Asthma bronchiale/KALB intenzív ellátása
Dr. Szűcs Ildikó
11.00-11.30Endokrin krízisállapotok intenzív kezelése
Dr. Nagy V. Endre
11.30-12.00Szedálás és delírium az intenzív osztályon
Dr. Szabó-Maák Zoltán
12.00-13.00Ebédszünet
13.00-14.00Szülészeti anesztézia és intenzív ellátás
Dr. Hupuczi Petronella PhD
14.00-14.30Nosocomialis fertőzések okai, diagnosztikája, megelőzése és kezelése
Dr. Vitális Eszter
14.30-15.00Infekció kontroll az intenzív osztályon
Dr. Gömöri Gabriella
15.00-16.00Szepszis és evidencia alapú kezelése
Prof. Dr. Fülesdi Béla


2021. október 16., szombat

Választandó szimulációs képzés a workshop-ok közül, kötelező részvétellel a fennmaradó helyektől függően!