Általános Információk

Akkreditáció

A Továbbképző Tanfolyam orvosok részére SE-TK/2021.II./00407-es kódszámonakkreditált rendezvény.
Tesztírás esetén orvos résztvevők 16 kreditpontot szerezhetnek meg.

Szakterületek: 1. csecsemő-gyermekgyógyászat; 2. háziorvostan; 3. infektológia; 4. klinikai mikrobiológus; 5. megelőző orvostan és népegészségtan

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel.
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek: 41–50 pontig minősített továbbképzés esetén: 8 pont.


A rendezvény helyszíne

Online a www.convention.hu oldalon, a rendezvény aloldalán.

Tudományos információ

Dr. Jelenik Zsuzsanna
e-mail: jelenikzs@gmail.com


Technikai információ

SZERVEZÉS
Bokker Tamás
Mobil:
+36 30 490 8382
Email: tbokker@convention.hu

REGISZTRÁCIÓ
Szaniszló Kata

Mobil: +36 30 488 4663
Email: kszaniszlo@convention.hu

Convention Budapest Kft.
H-1043 Budapest, Besnyői utca 13., 1 em.
www.convention.hu