Meghívó

Kedves kollégák!

A pszichiátriai betegségek és kórállapotok a népegészségügy érdeklődésének előterébe kerültek. A háziorvosok, családorvosok, szomatikus betegségekkel foglalkozó kollégák egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy rendelésükön olyan pszichés, pszichoszomatikus, pszichoszociális problémákkal jelennek meg a páciensek és családjaik, melyek felismeréséhez, megoldásához, gondozásához nem rendelkeznek megfelelő ismerettel, terápiás eszköztárral. A krónikus szomatikus betegséggel gondozott páciensek kezelőorvosai is sokszor tehetetlennek érzik magukat a fellépő pszichés problémák, kommunikációs nehézségek, valamint a beteg és a hozzátartozók együttműködésének hiánya következtében. 

A Háziorvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiája (HOPPA) továbbképző tanfolyam egyedülálló módon a test és lélek párbeszédét igyekszik megteremteni, tudományos keretek között. 

A HOPPA célja az, hogy segítse a kollégákat a pszichiátriai, pszichoszomatikus, pszichoszociális kórállapotokkal kapcsolatos legújabb ismeretek megszerzésében, illetve segítse a szakmák közti párbeszédet és együttgondolkodást

Érezhető a téma aktualitása, a nagyfokú érdeklődés, tavaly több, mint 500 regisztrált résztvevő volt jelen. A jelenlevők a konferencia szakmai programját és a szervezést 9,78/10 pont értékelték. Ez a kiváló értékelés, valamint a résztevők lelkesedése, motiváltsága és JELENléte nagyon inspiráló. Őszintén remélem idén is sikerült olyan programot összeállítani, mely felkeltheti az Ön érdeklődését is. 

Az alapellátásban és a szomatikus osztályokon/rendelőkben dolgozó kollégák szerepe jelentős a pszichiátriai betegek mielőbbi kiszűrésében és abban, hogy a betegek késlekedés nélkül szakellátásba jussanak. A prevencióban kiemelten fontos a mentális egészséget veszélyeztető kockázati tényezőkkel kapcsolatos tanácsadói tevékenységük, valamint a fokozottan veszélyeztetett emberek, lakossági csoportok kiemelt figyelemmel kísérése, szűrése. A háziorvosok igen fontos résztvevői lehetnek a pszichoszociális rehabilitációnak is a családdal való szoros együttműködésük, a beteggel kialakított hosszú távú jó kapcsolatuk és a páciensre vonatkozó sokrétű ismereteik következtében. 

Hiányt pótló továbbképző tanfolyamunk igen aktuális, mert bár a főbb mentális zavarok hazai előfordulása a felmérések szerint többé-kevésbé megegyezik az európai adatokkal, néhány betegség tekintetében azonban az európai átlagnál kedvezőtlenebb a magyarországi helyzet, ilyenek a depresszió, a kóros alkoholhasználat, a bipoláris betegség és a befejezett öngyilkosságok magas száma. Mindezek alapján a hazai lakosság mentális egészségi állapota az európai országok döntő többségével összehasonlítva rosszabbnak minősíthető. És nem csak a mentális állapotunk rosszabb, hanem a stresszel és életmóddal összefüggő betegségek (pl. szív-és érrendszeri, onkológiai és mozgásszervi betegségek) emelkedő száma is riasztó. Ez együttgondolkozásra és tettre ösztönöz.

Az idei HOPPA továbbképző tanfolyamon többek között olyan kurrens témákkal foglalkozunk majd, mint a klímaváltozás és hatása a testi-lelki egészégre, lehet-e küzdeni és hogyan a koronavírus ellen, a kardiovaszkuláris kórképek és a stressz kapcsolata, a modern kori evés- és testképzavarok felismerése és terápiája, a családon belüli életellenes cselekmények, illetve a valóság problémája digitális korban. Több olyan témát érintünk, melyet az előző évben kértek a résztvevők: így idén kiemelten foglalkozunk stressz menedzsmenttel, a szorongással, a gyermekkori traumák felnőttkorra átívelő hatásával, illetve több előadásban lesz szó neurológiai kórképekről, az ideg- és elmegyógyászat határterületeiről.
Ezen kívül érdekes ismereteket tartalmazó előadással gazdagodhatnak a betegtájékoztatás területéről és a genogram jelentőségéről. Tapasztalati szakértő segítségével könnyebben megérthetjük majd az anorexiával élő pácienseink belső világát. 
A tudás megszerzése mellett, a legújabb ismeretek növelésén túl, érdemes azonban mindannyiunknak magunkra is figyelnünk. Mi gyógyítók, segítők is egyre fáradtabban, egyre kimerültebben gyakoroljuk megnehezített hivatásunkat. Muszáj sezllemileg töltődnünk. 
Hallgassuk Tulassay Tivadar professzor urat életről és halálról, beszéljünk a kiégés megelőzéséről Pál Feri atyával. Kacagjunk magunkon, lássuk, hogyan is ábrázolják a pszichiátereket mozik (görbe)tükrében.
Kreativitás, költészet, hűség... e lélekemelő témákról Szabó T. Anna és Dragomán György íróházaspárral beszélgethetnek a résztvevő kollégák.

A kiválónak ígérkező és a résztvevők kompetenciáját növelő szakmai program mellett a kongresszus hangulata, a Convention Kft. remek szervezése, a relaxációnak teret adó helyszín, a kulturális program mind az Önök töltekezését, kikapcsolódását szolgálja.

A rendszeresen visszatérő kollégák mellett szeretnénk részvételre hívni a fiatalabb, kisgyermekes kollégákat is. Azért, hogy oldjuk a család és/vagy karrier konfliktust, a HOPPA kongresszus teljes időtartama alatt gyermekfelügyeletet, gyermekprogramokat biztosítunk a résztvevő kollégák gyermekei számára.

A Háziorvosok Pszichiátriai és Pszichoszomatikus Akadémiája Magyarország első családbarát orvostovábbképző konferenciája. 

Őszintén remélem, hogy tanfolyamunk résztvevői között üdvözölhetjük, s az itt megszerzett ismereteket hasznosítani tudja a betegek gyógyításában, valamint saját testi-lelki egészségének megőrzésében.


Dr. Pászthy Bea Ph.D.
vezető egyetemi docens
Semmelweis Egyetem I. Gyermekgyógyászati Klinika