Általános Információk

Szervezők

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ

Dr. Ludwig Endre professor emeritus
Semmelweis Egyetem Infektológiai Tanszéki Csoport,

tudományos és oktatási igazgató
Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
Telefon/Fax: +36 1 455 8147

 TECHNIKAI INFORMÁCIÓ

Regisztráció:

Kántor Nikolett
E-mail:
 nkantor@convention.hu
Mobil: +36 30 649 9715

Kiállítás, szponzoráció:

Miklósi Ferenc
E-mail: fmiklosi@convention.hu
Mobil: +36 30 9222 569

Convention Budapest Kft.
H-1143 Budapest, Besnyői utca 13., 1. em
Fax: (+36 1) 299 0187
honlap: www.convention.hu


Akkreditáció orvosok részére

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által SE-TK/2020.II./00327 kódszámon – tesztvizsga esetén - 32 kreditpontra akkreditált. Az alábbi szakképesítés(ek) birtokában a megszerzett pontszám „SZAKMA SZERINTI” tanfolyamon megszerzettnek minősül. Ha a résztvevő nem rendelkezik a felsorolt szakvizsgák bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami pontként lehet elszámolni a megszerzett pontjait.

Szakképesítés: aneszteziol.-intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászati intenzív terápia, csecsemő-gyermekgyógyászat, foglalkozásegészségügy, fül-orr-gégegyógyászat, gyermektüdőgyógyászat, háziorvostan, higiénikus, infektológia, intenzív terápia, iskolaegészségt., ifjúságvéd, klinikai mikrobiológus, közeg.-járványtan (higién.), közegészségtan-járványtan, orvosi mikrobiológia, orvosi mikrobiológia(higién.), tüdőgyógyászat


Akkreditáció gyógyszerészek részére

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által SE-GYTK/2020.II/00018 kódszámon – tesztvizsga esetén - 32 kreditpontra akkreditált. Az alábbi szakképesítés(ek) birtokában a megszerzett pontszám Szakma szerinti tanfolyamon megszerzettnek minősül. Ha a résztvevő nem rendelkezik a felsorolt szakvizsgák bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami pontként lehet elszámolni a megszerzett pontjait.

Szakképesítés: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. gyógyszerinformáció és terápiás tanácsadás, 3. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 4. gyógyszerészi gondozás, 5. gyógyszerkészítés, 6. infektológiai gyógyszerészet, 7. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet


Akkreditáció szakdolgozók részére

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1) „SZABADON VÁLASZTHATÓ” elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel. Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető pontértékek: 31-40 pontig minősített továbbképzés esetén: 16 pont.


A tanfolyam helyszíne

2020. október 9-től december 31-ig a www.convention.hu oldalon tekinthető meg a tanfolyam és ezen időintervallumban végezhető el a tesztvizsga is.