Előadás Megtartása, Összefoglalók Küldése

A kollegák előadás megtartására és poszter bemutatására egyaránt jelentkezhetnek.

Az előadások és a poszterek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt. A kongresszuson a beküldött tudományos összefoglalók egy része poszter formájában kerül elfogadásra. Csak az elektronikusan elküldött előadásokat áll módunkban elfogadni.

Összefoglalók formai, tartalmi követelményei, technikai lehetőségek: az előadás és a poszter összefoglalókat magyar nyelven, maximum 2.500 karakter (szóköz nélkül) terjedelemben, az összefoglaló címével, szerzők nevének és munkahelyének feltüntetésével kérjük az on-line absztrakt felület segítségével (www.convention.hu) elküldeni szíveskedjenek


Az adatok sorrendje: 

  • előadó neve, munkahelye
  • előadás címe
  • előadás módja és kategóriája (esetbemutatás, experimentális, tudományos, poszter, szakdolgozó)
  • összefoglaló
  • szerző(k) neve, munkahelye(i)

Az előadás tagolása:

  • bevezetés
  • beteganyag és módszer
  • eredmények
  • következtetés

Képek és táblázatok megadására az összefoglalókban nincs lehetőség.

Absztrakt-beküldési határidő: 2019. augusztus 25., vasárnap. 

A Nagygyűlésen elhangzó előadások és poszterek összefoglalóit kiadjuk. A tudományos összefoglalókat magyar nyelven, a jelzett szerkesztői elvárásoknak megfelelő tagoltságban és formában kérjük a www.convention.hu oldalon, a rendezvény neve mellett létrehozott on-line felület segítségével eljuttatni a Convention Budapest Kft. részére.

További kérdések esetén keressék munkatársunkat:
Convention Budapest Kft. (szervező)
Szaniszlo Kata
E-mail: kszaniszlo@convention.hu

A nyomdai határidő miatt a megadott dátum után érkezett összefoglalókat nem áll módunkban figyelembe venni. Az előadások, absztraktok elfogadásáról 2019. szeptember 30-ig írásbeli értesítést küldünk elektronikus postával.

Az elfogadott poszterek mérete: 1,0 m x 0,85 m (álló formátumban).Technikai lehetőségek

Minden teremben biztosítjuk a számítógépes vetítés lehetőségét.