Köszöntő

Kedves Kollégák!

Egy évvel ezelőtt szembesültünk azzal, hogy egy gyorsan kibontakozó, az országhatárokat nem ismerő, számtalan áldozatot követelő világjárvánnyal állunk szemben. Versenyt futunk az idővel, a vírussal, és reménykedünk abban, hogy az átoltottság mielőbb olyan mértéket ölt, hogy az élet visszatérhet a korábbi kerékvágásba. Megpróbálunk optimistán tekinti az előttünk álló hónapokra és reméljük, hogy november második hétvégéjén hagyományos konferencia formájában tudjuk megrendezni 25. Jubileumi Nagygyűlésünket. 1996. június 24-én tartottuk meg alapító közgyűlésünket. Örömmel fogunk visszaemlékezni az elröppent 25 év eredményeire.
A COVID-19 pandémia árnyékában érthető okokból háttérbe szorult az STI megbetegedések klinikai, laboratóriumi, ill. járványügyi kivizsgálása. Különösen a tavalyi második negyedévben szembeötlő, hogy közel 70 százalékkal elmaradt a bakteriális nemibetegségek felderítése 2019-hez képest. Ez a jelentősen visszaesett, bejelentett STI-esetszám azonban nem utal reális csökkenésre, pusztán az átmenetileg korlátozott vizsgálati igényekre és lehetőségekre. A szexuális úton terjedő infekciók terjedését a diagnosztizálatlanul és kezeletlenül maradt betegek feltételezhetően nagy száma tovább fokozta, így a gyakorlatban kései, elhanyagolt, szövődményes esetek felbukkanására is számítanunk kell. Ez a kritikus járványügyi helyzet tehát változatlanul megköveteli a diagnosztikus alapelvek naprakész ismeretét, mely nem csak a venerológiai szakma képviselőitől várható el, de a gyakran aspecifikus és szerteágazó, olykor extragenitálisan manifesztálódó tünetek miatt a társszakmák művelőitől is. Ennek tudatában próbáljuk felölelni azt az igen széles tematikus spektrumot, mely szervesen kapcsolódhat az STI-khez, és amelyet már az előzetes program is jól példáz. Szívből reméljük, hogy tavalyi online rendezvényünk népszerűsége töretlen marad és idén is számos érdeklődőt vonz majd a 25. Jubileumi Nagygyűlés, amelyet 2021. november 11-13. között tervezünk megrendezni a Hotel Hungária City Center megszokott helyszínén. Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, úgy a nagy érdeklődésre számot tartó, gyakorlati kurzusokkal (betegvizsgálat, mikroszkópos kenetértékelés, valamint STIcounselling) szintén bővítjük a programot.
Szeretettel várjuk Önöket a régi helyszínen, új témákkal egy biztatóbb jövő reményében! Valamennyiüknek jó egészséget és mielőbbi átoltottságot kívánunk!

Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Várkonyi Viktória
a Magyar STI Társaság elnöke

Dr. Balla Eszter
a Magyar STI Társaság főtitkára