Általános információk

Fő témakörök

1. Nőgyőgyászati és urológiai határterületi sebészeti beavatkozások
2. Kismedencei szervsülyedés kerekasztal
3. Endometriosis, mint multidiszciplináris kihívás
4. Aktualitások az urogynecológia és kontinencia konferenciákon
5. Neuro-urológia és rehabilitáció
6. Vizelet tárolási és ürítési zavarok gyermekkorban
7. Szakdolgozói szekció


Tudományos és szervező bizottság

Dr. Pytel Ákos 
egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Urológiai Klinika, Pécs

Prof. Dr. Szabó László
egyetemi tanár
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Budapest

Dr. Majoros Attila
egyetemi adjunktus
Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

Dr. Endrődi Tamás
osztályvezető főorvos
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

Dr. Kenyeres Balázs
szakorvos jelölt-rezidens, központi gyakornok
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Urológiai Klinika, Pécs


A tanfolyam elnöke

Dr. Pytel Ákos 
egyetemi adjunktus
Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Urológiai Klinika
Telefon: +36 72 507-320; 37320, *0320, 37348
E-mail: pyteljun@freemail.hu


Akkreditáció

A tanfolyam a Semmelweis Egyetem által az SE-TK/2019.I/00256 kódszámon akkreditált szabadon választható továbbképző tanfolyam, amelynek kreditpont értéke orvosok számára: 42 pont.

Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. csecsemő-gyermekgyógyászat; 2. gyermeksebészet; 3. neurológia; 4. rehabilitációs medicina; 5. szülészet-nőgyógyászat; 6. urológia.

A 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 6. § (1) Szabadon választható elméleti továbbképzésnek minősül: az orvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kötelező szakmacsoportos, valamint szabadon választható, akkreditált elméleti továbbképzésen történő részvétel. 
Folyamatos továbbképzés alapján megszerezhető legmagasabb pontértékek: 41-50 pontig minősített továbbképzés esetén: 20 pont.


A rendezvény helyszíne

Kodály Központ
7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. (korábban Universitas utca)
Telefon: + 36 72 500 300; E-mail: info@kodalykozpont.hu
www.kodalykozpont.hu


IFrame